HR EN

Grad Koprivnica

ORIENTGATE

Projekt „A structured network for integration of climate knowledge into policy and territorial planning“ (ORIENTGATE) kao glavni korisnik prijavila je  Talijanska institucija Centro Euro – Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici S. c. a. r. l. na 3. Javni natječaj za financiranje projekata putem SEE fonda.

U projektu sudjeluje 20 partnera iz 6 zemalja članica EU (Austrija, Italija, Mađarska, Bugarska, Grčka, Rumunjska) i 11 partnera iz 6 zemalja koje nisu članice EU (Hrvatska, Albanija, BIH, Crna Gora, Srbija, Ukrajina). Projekt će trajati 30 mjeseci, a ukupni budžet iznosi 5.806.000,00 eura.

Cilj projekta je prilagodba klimatskim promjenama u području jugoistočne Europe. Detektirat će se klimatske prijetnje za priobalno područje, ruralne i urbane zajednice kako bi se bolje razumio utjecaj klimatskih prilika i promjena na režim voda, šuma i poljoprivredni ekosustav. Analizirati će se specifične potrebe za adaptacijom u području hidroelektrike, poljoprivredno – prehrambenom i turističkom sektoru. Primarni zadatak ovog projekta je sve spoznaje prenijeti predstavnicima Vlasti koji će na temelju toga donositi odluke vezane za adaptaciju klimatskim promjenama. Rezultati ovog projekta će biti šest pilot studija o prilagodbama klimatskim promjenama, web platforma povezana sa klirinškom kućom EU o klimatskim prilagodbama, seminari i radionice, suradnja hidrometeoroloških ureda zemalja jugoistočne Europe.

Grad Koprivnica u ovom projektu sudjeluje sa budžetom od 60.000,00 eura. Zadatak Grada je analiza postojećih politika prilagodbe klimatskim promjenama. Predstavnici Grada će sudjelovati na svim seminarima i radionicama organiziranim unutar ovog projekta, a izraditi će se i pilot studija koja će biti korištena kao smjernica za planiranje politika prilagodbe.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice