HR EN

Grad Koprivnica

Inovativno financiranje za lokalna održiva energetska rješenja

Akronim:  INFINITE Solutions

Projekt se provodi u sklopu programa Inteligentna energija u Europi.

Trajanje projekta: ožujak 2014. – veljača 2017.

Budžet: Ukupni budžet Regionalne energetske agencije Sjever iznosi 89.861,00 EUR od čega EU sufinancira 75% budžeta.

Tko su projekti partneri?

Partneri dolaze iz različitih država Europske Unije, a oni su: institucija Energy Cities iz Pariza, regija IBGE-Brisel, gradovi Agueda, Aveiro, Udine, Parma, Frederikshavn, CU Bordeaux, Stuttgart i Riga te REA Sjever.

Koji su ciljevi projekta?

Najvažniji ciljevi INFINITE Solutions projekta su:

  1. Temeljne „Intracting“ i „Soft loans“ sheme implementirane od strane gradova mentora Stuttgarta i Delfta redefinirati i prilagoditi nacionalnim okvirima gradova učenika.
  2. Lokalno povećanje tehničkih, financijskih, pravnih i upravljačkih kapaciteta projektnih partnera i njihovih zaposlenika.
  3. Nacionalna i međunarodna (EU) promocija rezultata projekta.
  4. Uspostava i provedba „Intracting“ i „Soft loans“ shema u 9 gradova uključenih u projekt.

Specifičnosti projekta?

Ciljeve europske energetske i klimatske politike do 2020. godini neće biti moguće ostvariti kroz tradicionalne načine financiranja, te će biti neophodno angažirati privatne investitore, a posebno inovativne načine financiranja. Upravo su inovativni načini financiranja srž ovog projekta kojim će se znanje gradova mentora (onih koji imaju iskustvo s ovim projektom odabranim načinima financiranja) prenijeti na gradove učenike (one koji nemaju iskustvo s ovim projektom odabranim načinima financiranja). Grad Koprivnica se kroz svog partnera REA Sjever odlučio za „Intracting“ koji predstavlja svojevrsno objedinjavanje dva načina financiranja energetskih projekata (Energy Performance Contracting – Ugovaranje energetskog učinka i energetski revolving fond) koji se objedinjava u jedan model u kojem se ugovaranje vrši unutar odjela ili institucija samog Grada.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice