HR EN

Grad Koprivnica

Green AURA

Projekt „Setting up cooperation of GREEN Communities with AUgmented Reality Assisted living labs“

Pod akronimom Green AURA u Gradu Koprivnici provodi se projekt „Setting up cooperation of GREEN Communities with AUgmented Reality Assisted living labs“ financiran u okviru Interreg V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Aktivnosti projekta:

  • Administracija i upravljanje projektom
  • Informiranje i promidžba
  • Analiza poslovnih modela „living lab-ova“ u Europi
  • Pilot projekt: Razvoj hrvatskog zelenog „living lab-a“ uz podršku tehnologije za proširenu stvarnost (augmented reality)
  • Događaji u sklopu zelenog „living lab-a“ koji jačaju suradnju između građana i javnih institucija
  • Dizajn i provedba prekogranične strategije za suradnju “living lab-ova“

Cilj je, kroz ovaj projekt, proširiti postojeći koprivnički „living lab“ te učiniti dodatne korake pri predstavljanju grada Koprivnice kao zelenog i energetski učinkovitog grada.  Specifičnost ovog projekta leži u činjenici da će cijeli grad postati svojevrsni poligon za učenje odnosno za razvoj edukativnih sadržaja o energetskoj učinkovitosti, zaštiti okoliša i borbi protiv klimatskih promjena. To će se postići postavljanjem određenih instalacija na ključnim mjestima u gradu gdje su ili nisu prisutna rješenja za energetsku učinkovitost. Sadržaj će ujedno biti prilagođen djeci i mladima.

Glavni korisnik projekta: Sveučilište u Pečuhu (Mađarska)

Projektni partneri: Grad Koprivnica, Regionalna energetska agencija Sjever, Razvojna agencija grada Pečuha

Vrijednost projekta: 270 134,45 EUR, od čega je 85% sredstava osigurano iz Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020.

Proračun Grada Koprivnice: 41.500,00 EUR

“Ovaj dokument  proizveden je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Grada Koprivnice i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.”

hu hr

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice