HR EN

Grad Koprivnica

Energy efficient and sustainable City of Koprivnica

Projekt Energy efficient and sustainable City of Koprivnica odobren je u okviru četvrtog poziva European City Facility, europske inicijative za potporu lokalnim vlastima i lokalnim javnim subjektima u razvoju investicijskih koncepata za održivu energiju.

Cilj projekta:

Cilj projekta je razviti Investicijski koncept koji je usmjeren na sustavnu implementaciju koncepata nulte energije na određenom području grada te zajedničku proizvodnju i potrošnju obnovljive energije.

Investicijski koncept sadržavati će:

  • izradu tehničke i financijske studije za energetsku obnovu ciljanih zgrada korištenjem pristupa energetske obnove na razini kvarta uključujući obnovljive izvore energije,
  • izradu studije izvodljivosti geotermalnog potencijala,
  • aktivnosti društvenih inovacija,
  • jačanje kapaciteta i stvaranje mreže dionika i njihovo uključivanje u radionice.

Korisnik projekta: Grad Koprivnica

Ukupna vrijednost projekta: 60.000,00 €

Postotak EU sufinanciranja: 100%

Period implementacije projekta: 26.01.2023. – 26.01.2024.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice