HR EN

Grad Koprivnica

Energetska obnova zgrade Osnovne škole Antun Nemčić Gostovinski na adresi Školska 5, Koprivnica

     Operativni program koherentnost i kohezija     

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv javnog poziva/natječaja: Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Opis projekta:

Radovi energetske obnove uključuju povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, zamjenu vanjske stolarije novom drvenom stolarijom, ugradnju ventilacije s rekuperacijom te ugradnju nove energetski učinkovite rasvjete u podrumskom dijelu zgrade. Postojeća zgrada izgrađena je 1908. godine, trenutno je D energetskog razreda, a nakon energetske obnove, planirani razred je C. Provedenim projektom stvorit će se bolji uvjeti za odgojno – obrazovnu djelatnost kod djece, povećat će se kvaliteta, sigurnost i učinkovitost postojećih sustava. Očekivane uštede: 53,67 % na energiji za hlađenje/grijanje.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Provedenim projektom stvoriti će se bolji uvjeti za odgojno-obrazovnu djelatnost kod djece, povećati kvaliteta, sigurnost i učinkovitost postojećih sustava i objekta te podići opći komfor življenja u objektu. Energetskom obnovom ove zgrade ugradit će se toplinska izolacija ovojnice, razdvojiti zgrada škole i zgrada dvorane na dva odvojena ETC-a, uvesti sustav ventilacije s rekuperacijom i povećati energetska učinkovitost rasvjete u podrumskom dijelu zgrade.

  • Korisnik projekta: Grad Koprivnica
  • Ukupna vrijednost projekta: 5.970.690,52 HRK
  • Odobreni iznos sufinanciranja: 3.520.923,87 HRK
  • Iznos vlastitih sredstava: 2.449.766,65 HRK
  • Trajanje projekta: 16.08.2019. – 16.08.2021.

Kontakt osoba: Gordana Forko, Maja Balaško Kiš

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice