HR EN

Grad Koprivnica

Energetska obnova Osnovne škole “Antun Nemčić Gostovinski”

Naziv javnog poziva/natječaja: Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Radovi energetske obnove uključuju povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, zamjenu vanjske stolarije novom drvenom stolarijom, ugradnju ventilacije s rekuperacijom te ugradnju nove energetski učinkovite rasvjete u podrumskom dijelu zgrade. Postojeća zgrada izgrađena je 1908. Godine, trenutno je D energetskog razreda, a nakon energetske obnove, planirani razred je C. Provedenim projektom stvorit će se bolji uvjeti za odgojno – obrazovnu djelatnost kod djece, povećat će se kvaliteta, sigurnost i učinkovitost postojećih sustava.

Očekivane uštede: 53,67 % na energiji za hlađenje/grijanje.

Vodeći partner: Grad Koprivnica

Ukupna vrijednost projekta: 5.970.690,52 HRK

Odobreni %  sufinanciranja: 3.520.923,87 HRK

Ukupni iznos sufinanciranja: 3.520.923,87 HRK

Iznos vlastitih sredstava: 2.239.429,15 HRK

Trajanje projekta: 16.08.2019. – 16.08.2021.

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy