HR EN

Grad Koprivnica

E-MOB

Pod akronimom E-mob provodi se projekt „Cjelovite mjere za unapređenje elektro-mobilnosti u europskim regijama“. E-mobilnost ima velik potencijal utjecati na kvalitetu okoliša. Automobili, vlakovi i zrakoplovi čine četvrtinu globalne potrošnje energije i približno isti udio emisija. To je veliko opterećenje – ali ujedno i jedinstvena prilika da ograničimo naš utjecaj na klimu. Ukupno 9 partnera u projektu E-MOB predstavljaju 8 europskih regija u različitim fazama razvoja e-mobilnosti, ali svi oni dijele stav da e-mobilnost predstavlja budućnost prijevoza: čista, tiha, napredna tehnologija, u kombinaciji s snagom, brzinom i zabavna.

Cilj projekta:

Koordinirano unapređenje i integriranje rješenja za e-mobilnost u regionalne sustave prijevoza putnika kroz koordinirano učenje i policy planiranje u 8 europskih regija. Projektom će se nastojati poboljšati provedba odabranih politika u regijama sudionicama podržavajući razmjenu iskustava te razmjenu dobrih praksi i ideja između aktera od regionalnog značaja s ciljem poboljšanja učinka politika i programa regionalnog razvoja.

Projektom se planira

  • otkriti regionalne snage i dobre prakse na polju e-mobilnosti kako bi se stvorila osnova za budući razvoj i uzajamno učenje među 8 partnerskih regija;
  • poticati učenje među sudionicima putem peer review i konferencija u svakoj od njih;
  • poboljšati provedbu odabranih instrumenata politike relevantnih za e-mobilnost razvojem, provedbom i praćenjem povezanih akcijskih planova u svakoj partnerskoj regiji;
  • olakšati prijenos naučenog u konkretna djela
  • povećanje kapaciteta regionalnih dionika u strateškom planiranju e-mobilnosti razradom smjernica E-MOB i organiziranjem 8 regionalnih treninga.

Očekivani rezultat projekta:

E-MOB zastupa integrirane akcije za poboljšanje e-mobilnosti u europskim regijama i ima za cilj poboljšanje rješenja za e-mobilnost u regionalnom putničkom prometu sustava kroz koordinirano učenje i planiranje politika.

Glavni korisnik projekta:

Aufbauwerk Region Leipzig GmbH

Projektni partneri:

South Transdanubian Regional Innovation Agency Non-profit Ltd., Amiens Métropole, Grad Koprivnica, Western Macedonia University of Applied Sciences (TEIWM), Vorarlberg University of Applied Sciences, Alba Local Energy Agency – ALEA, Municipality of Cieza, Sveučilište Sjever

Ukupna vrijednost projekta:

1,662,796.00 EUR

Postotak EU sufinanciranja:

85%

Proračun Grada Koprivnice:

79,874.00 EUR

Period implementacije projekta:

48 mjeseci

City of Koprivnica – Draft action plan

Lessond Learnt Guideline

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice