HR EN

Grad Koprivnica

Amusement Tourism Development Strategy

Projekt „Amusement Tourism Development Strategy“ s akronimom ATDS, financiran je sredstvima Europske unije kroz IPA Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska.

Opći cilj projekta:

Stvaranje temelja za daljnji održivi gospodarski razvoj te jačanje turističke ponude u prekograničnom području.

Specifični cilj projekta:

Izrada dokumentacije za razvoj zabavnih parkova u prekograničnoj regiji, kao alata za uspostavu održivog razvoja i gospodarskog rasta.

Glavni korisnik projekta: Grad Koprivnica

Partner na projektu: Razvojna i koordinacijska agencija jezera Balaton

Područje implementacije:

  • Gradovi Koprivnica i Siofok
  • Koprivničko-križevačka županija i županija Zala

Ukupni budžet projekta iznosi 163.208,00€ od čega 85% sufinancira Europska unija.

Period implementacije projekta: 1. 11. 2013. – 28. 02. 2015.

Očekivani rezultati projekta:

  • izrada dviju studija sa sadržajem relevantnim svakom od projektnih partnera (istraživanje o prihvaćanju projekta, analiza tržišnih potencijala, ciljeve za razvoj parkova kroz pozicioniranje na tržištu)
  • izrada strategije razvoja zabavnog turizma u prekograničnoj regiji temeljem prethodno kreiranih studija za razvoj turističko-zabavne infrastrukture
  • stvaranje pozitivne slike u javnosti o projektu i njegovim ciljevima, kroz promotivne materijale, objave na lokalnim radio postajama i novinama te promotivne brošure i katalog.

Što je ostvareno projektom ATDS?

  • Kreirana je studija razvoja Zabavno-obiteljskog centra usko povezanog s temom hrane, za Grad Koprivnicu
  • Kreirana je studija izvodljivosti zabavnog parka u regiji Balaton
  • Izrađena strategija razvoja zabavnog turizma za regiju Balaton i grad Koprivnicu
  • projekt je različitim komunikacijskim i promotivnim alatima promoviran u javnosti

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice