HR EN

Grad Koprivnica

AdriaFoodQuality

Projekt je kandidiran u inicijativi INTERREG III A Jadranske prekogranične suradnje i odobren je u listopadu 2006. godine. Ukupna vrijednost projekta: 718.916,00 EUR, dok je budžet Koprivničkog poduzetnika d.o.o. iznosio 50.000,00€. 85% dodijeljenih sredstava osigurano je kroz financijski instrument CARDS/PHARE. Implementacija projekta trajala je od 2006. do kraja 2008. godine.

Ciljevi projekta:

Cilj projekta je svrhu doprinijeti stvaranju prekojadranske suradnje na području uzgoja zdravog i kvalitetnog voća, povrća i stoke, s naglaskom na porijeklo proizvoda kroz niz inegriranih aktivnosti. S jedne strane namjera je osigurati poljoprivrednom sektoru unutar zemalja istočne obale Jadrana mogućnost za razvoj, diverzifikaciju i izvoz na način da se lokalne proizvođače učini konkurentnim, u okvirima EU; te s druge strane, osigurati lokalnim potrošačima zdrave proizvode te visoke oranoleptičke kvalitete.

Pojedinačni ciljevi ovog projekta su:

 • analiza postojećih proizvodnji radi nalaženja sinergija i komplementarnosti
 • analiza postojećih tehničkih službi
 • analiza zdravstenih i kvalitatvnih standarda
 • izrada zajedničkih smjernica i minimalnih standarda u kvaliteti i porijeklu proizvoda
 • izrada studija izvedivosti za primjenu novih usluga ili kvalitetan razvoj postojećih (kvaliteta i porijeklo proizoda)
 • izrada studija za promicanje tipičnih proizvoda
 • organizacija radionica i seminara za prijenos i promicanje iskustava i dobrih praksi (ekološka proizvodnja, porijeklo proizvoda, zaštitni znak, označavanje porijekla, itd.)
 • organizacija stručne prakse u Italiji za tehničko osoblje te osnivanje stručnih savjetodavnih timova i centara za tehničku pomoć
 • stvoriti model za razvoj mogućih znanstveno-tehnoloških parkova i specijalnih škola za certifikaciju i kontrolu ispravnosti hrane te nova mreža službi za pružanje tehničke potpore pri pokretanju novih poslova

Aktivnosti projekta:

Aktivnosti su usmjerene prema prijenosu iskustava i operativnih kapaciteta prema zemljama istočne obale Jadranskog mora, a bitne su za 4 aspekta koja su od strateške važnosti za poljoprivredno-prehrambenu industriju: kvaliteta i standardi, sigurnost hrane, procesi certifikacije, diverzifikacija.

Aktivnosti projekta obuhvaćaju:

 1. Priprema, Koordinacija i Monitoring;
 2. Analiza postojećeg stanja;
 3. Izrada Smjernica i studija izvedivosti;
 4. Izrada modela znanstveno-tehnološkog parka i škole za kontrolu i certificiranje prehrambene proizvode;
 5. Realizacija aktivnosti širenja znanja i formativnih stadija; izrada specijalnih savjetodavnih timova ili centara tehničke pomoći.

Partneri u projektu:

Italija

 • Pokrajina Forlì – Cesena
 • Centuria R.I.T.
 • Regija Emilia-Romagna
 • Centrale sperimentazioni e serviziagro-ambientali

Hrvatska

 • AZRRI d.o.o. Pazin
 • Koprivnički poduzetnik d.o.o. (Koprivnica)

BiH

 • LIR- Inicijativa lokalnog razvoja

Srbija

 • Grad Lazarevac
 • Eucon

Crna Gora

 • Grad Kotor
 • Eko centar “Delfin”

Albanija

 • ABMC AssociationandBusinessManagmentCenter (Centar za poslovni menađment)
 • Zavod za istraživanje

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice