Akcija „Čitam, dam, sretan sam – svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj“


Četvrtak,

14. 2. 2019.  –

četvrtak, 28.2.2019.

Prikupljanje slikovnica za potrebite povodom obilježavanja Međunarodnog dana darivanja slikovnica (14. 2.)

u radno vrijeme Dječjeg odjela Knjižnice i čitaonice Fran Galović