HR EN

Grad Koprivnica

Niže cijene sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada

Niže cijene sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja  otpada (za kućanstva  Grada Koprivnice i za poslovne subjekte Grada Koprivnice) – primjena  od 01. siječnja 2016. godine.

Obzirom da je dana  04. rujna 2015. godine, između Grada Koprivnice, Općine Koprivnički Ivanec, GKP „Komunalac“ d.o.o,., „Piškornica“ d.o.o. i „Piškornica – sanacijsko odlagalište“ j.d.o.o. zaključen sporazum kojim su  riješena sva  sporna pitanja u svezi RCGO „Piškornica“, temeljem zahtjeva GKP Komunalac“ d.o.o,. a sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu te Zakona o održivom gospodarenju otpadom,  dana 29. prosinca 2015. godine Grad Koprivnica dao je prethodnu suglasnost na promjenu cijene sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja  otpada, i to kako slijedi: :

 • za kućanstva Grada Koprivnice (po članu kućanstva):
 • postojeća cijena: 14,08 kn,
 • nova cijena: 12,68 kn,
 • za poslovne subjekte Grada Koprivnice – po zapremnini posude:
 1. posuda od 80 litara –  postojeća cijena: 85,84 kn,
 • nova cijena: 81,83 kn,
 1. posuda od 120 litara  –  postojeća cijena: 128,19 kn,
 • nova cijena: 122,16 kn,
 • posuda od 240 litara –  postojeća cijena: 224,47 kn,
 • nova cijena: 214,26 kn,
 1. posuda od 360 litara –  postojeća cijena: 320,42 kn,
 • nova cijena: 306,05 kn,
 1. posuda od 1.100 litara –  postojeća cijena: 895,17 kn,
 • nova cijena: 856,15 kn,
 • za poslovne subjekte Grada Koprivnice – po m3:
 1. spremnik od 5 do 10 m3 – postojeća cijena: 285,10 kn,
 • nova cijena: 273,70 kn,
 1. PRESS spremnik od 5 do 10 m3 – postojeća cijena: 997,86 kn,
 • nova cijena: 957,96 kn.

 

 

Niže cijene skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada, primjenjuju se od 01.01.2016. godine.

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy