HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 19.07.2017.

Dana 19. srpnja 2017. godine održana je 1. sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Zaključka i Izvješća o poslovanju za 2016. godinu trgovačkih društava i agencija:
  a) KOMUNALAC d.o.o.
  b) KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
  c) KOPRIVNIČKI PODUZETNIK o.o.
  d) KAMPUS d.o.o.
  e)  RK PODRAVKA s.d.d.
  f) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice
  g) Regionalna energetska agencija Sjever
 2. Razmatranje prijedloga Zaključka i Izvješća o radu za 2016. godinu Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o upravljanju,  raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u k.o. Koprivnica ul. 13798, k.č.br. 3017/2
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra radi prijenosa prava vlasništva na Republiku Hrvatsku u svrhu rekonstrukcije postojećeg kolosijeka i izgradnju drugog kolosijeka željezničke pruge M 201
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice
 7. Razno.-

Točka 1.
a) Odbor je većinom glasova ( 5“za“, 1“protiv“,1“suzdržan“) podržao prijedlog Zaključka i Izvješća o poslovanju za 2016. godinu trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o.
b) Odbor je većinom glasova ( 5“za“, 2“suzdržana“) podržao prijedlog Zaključka i Izvješća o poslovanju za 2016. godinu trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
c) Odbor je većinom glasova ( 6“za“, 1“suzdržan“)  podržao prijedlog Zaključka i Izvješće o poslovanju za 2016. godinu trgovačkog društva KOPRIVNIČKI PODUZETNIK d.o.o.
d) Odbor je većinom glasova ( 5“za“, 1“protiv“,1“suzdržan“)  podržao prijedlog Zaključka i Izvješće o poslovanju za 2016. godinu trgovačkog društva KAMPUS d.o.o.
e) Odbor je većinom glasova ( 5“za“, 2“suzdržana“) podržao prijedlog Zaključka i Izvješće o poslovanju za 2016. godinu Rukometnog kluba  PODRAVKA sportskog dioničkog društva
f) Odbor je većinom glasova ( 5“za“, 2“suzdržana“) podržao prijedlog Zaključka i Izvješće o poslovanju za 2016. godinu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice
g) Odbor je većinom glasova ( 6“za“, 1 „suzdržan“) podržao prijedlog Zaključka i Izvješće o poslovanju za 2016. godinu Regionalne energetske agencije Sjever

Točka 2.
Odbor je jednoglasno ( 7“za“)  podržao prijedlog Zaključka i Izvješća o radu za 2016. godinu Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice

Točka 3.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o dopuni Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice

Točka 4.
Odbor je jednoglasno ( 7“za“) podržao prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u k.o. Koprivnica zk.ul. 13798, k.č.br. 3107/2

Točka 5.
Odbor je jednoglasno  (7“za“)  podržao prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra radi prijenosa prava vlasništva na Republiku Hrvatsku u svrhu rekonstrukcije postojećeg kolosijeka i izgradnju drugog kolosijeka željezničke pruge M 201

Točka 6.
Odbor je jednoglasno (7“za“)  podržao prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice

 

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice