HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša – 17.03.2015.

Dana 17.03.2015. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, sljedećim dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Odbora od 22.12.2014.
 2. Donošenje Odluke o uključivanju u  Program  poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014.“ ( Mjera 1.- Kreditom do konkurentnosti )
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima
 4. Razmatranje prijedloga  Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Zona A-11“ u Koprivnici
 5. Razmatranje prijedloga  Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Lenišće-zona B 5“ u Koprivnici
 6. Razmatranje prijedloga  Zaključka o davanju suglasnosti OŠ „Braća Radić“ Koprivnica za prijenos vlasništva zemljišta k.č.br. 1460/1 ( igralište pri OŠ „A.N.Gostovinski“ Koprivnica)
 7. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2014. godinu.
 8. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2014. godinu
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra
 10. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja
 11. Razno.

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o uključivanju u  Program  poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014.“ (Mjera 1.- Kreditom do konkurentnosti).

Odbor je  jednoglasno  podržao prijedlog  Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima.

Odbor je jednoglasno  podržao prijedlog  Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Zona A-11“ u Koprivnici.

Odbor je jednoglasno  podržao prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Lenišće-zona B 5“ u Koprivnici.

Odbor je jednoglasno  podržao prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti OŠ „Braća Radić“ Koprivnica za prijenos vlasništva zemljišta k.č.br. 1460/1 ( igralište pri OŠ „A.N.Gostovinski“ Koprivnica).

Odbor je jednoglasno  podržao Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2014. godinu.

Odbor je jednoglasno  podržao Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2014. godinu.

Odbor je jednoglasno  podržao prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice