HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša – 04.05.2015.

Dana 04.05.2015. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Odbora od 17.3.2015.
 2. Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju Strategije razvoja Grada Koprivnice 2015.-2020.
 3. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu odjeljka Komunalnog redarstva za 2014. godinu
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju trgovačkog društva Centar za inovacije u hrani – INNOTECH, društvo s ograničenom odgovornošću za istraživanje i razvoj
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o ulaganju izgrađenih komunalnih vodnih građevina u temeljni kapital javnog isporučitelja vodne usluge KOPRIVNIČKIH VODA d.o.o. Koprivnica.
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Komunalac“ d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica
 8. Razmatranje prijedloga Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Lenišće-zona istok“ u Koprivnici
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju prava građenja
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o prestanku Društva media uni d.o.o.
 12. Razno.-

Odbor je većinom glasova ( 4 „za“, 1 „suzdržan“ ) podržao prijedlog Zaključka o usvajanju Strategije razvoja Grada Koprivnice 2015.-2020.

Odbor je većinom glasova ( 4 „za“, 1 „suzdržan“ ) podržao prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva Centar za inovacije u hrani – INNOTECH, društvo s ograničenom odgovornošću za istraživanje i razvoj

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ulaganju izgrađenih komunalnih vodnih građevina u temeljni kapital javnog isporučitelja vodne usluge KOPRIVNIČKIH VODA d.o.o. Koprivnica.

Odbor je većinom glasova ( 4 „za“, 1 „suzdržan“ ) podržao prijedlog

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Komunalac“ d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica

Odbor je većinom glasova ( 4 „za“, 1 „suzdržan“ ) podržao prijedlog

Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Lenišće-zona istok“ u Koprivnici

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja.

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o prestanku Društva media uni d.o.o.

Odbor je jednoglasno podržao Izvješće o radu odjeljka Komunalnog redarstva za 2014. godinu

Odbor je jednoglasno podržao Izvješće o radu odjeljka Komunalnog redarstva za 2014. godinu sa zaključkom Odbora:

 1. da Komunalno redarstvo mora biti učinkovitije u svom radu, da se pojača nadzor kritičnih točaka oko zelenih otoka te da o stanju oko zelenih otoka promtno obavještavaju GKP Komunalac d.o.o.
 2. da se uputi dopis GKP Komunalac d.o.o. vezano uz stanje prostora oko zelenih otoka i da se prostor oko kontejnera očisti, sukladno nalogu komunalnih redara.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice