HR EN

Grad Koprivnica

Održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport

Dana 14.10.2022. godine održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu /2022.:
  • Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica
  • Dječjeg vrtića „Smiješak“ Koprivnica
  • Dječjeg vrtića Sv. Josip Koprivnica-Podružnica Koprivnica
  • Dječjeg vrtića „Igra “ Koprivnica
 2. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu škola za školsku godinu 2021./2022.:
  • Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica
  • Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica
  • Osnovne škole „ Đuro Ester“ Koprivnica
  • Umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica
  • Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica
 3. Razmatranje prijedloga
  • II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (iz nadležnosti Odbora)
  • Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2022. godinu
  • Programa o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2022. godinu
  • Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2022. godinu
  • Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2022. godinu
  • Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2022. godinu
 4. Razmatranje prijedloga Odluke izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2022. godini
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Koprivnice
 7. Razno

TOČKA 1.

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju  Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Tratinčica“ za pedagošku godinu 2021/2022

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju  Izvješća o radu .Dječjeg vrtića „Smiješak“za pedagošku godinu  2021./2022

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju  Izvješća o radu Dječjeg vrtića Sv. Josip – Podružnica Koprivnica za pedagošku godinu  2021./2022.

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Igra “za pedagošku godinu  2021./2022.

TOČKA 2.

Odbor je jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu OŠ Antun Nemčić Gostovinski za školsku godinu 2021./2022.

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu OŠ Braća Radić za školsku godinu 2021./2022.

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu OŠ Đuro Ester za školsku godinu 2021./2022.

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Umjetničke škole Fortunat Pintarić za školsku godinu 2021./2022

Odbor je jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu COOR Podravsko sunce za školsku godinu 2021./2022.

TOČKA 3

Odbor je većinom glasova (5“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu, iz nadležnosti Odbora

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2022. godinu

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Programa o II. izmjenama i dopunama  Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2022. godine

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2022. godinu

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u području udruga građana Grada Koprivnice za 2022. godinu

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2022. godinu

TOČKA 4.

Odbor je jednoglasno (6“za“) prijedlog  Odluke izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2022. godini

TOČKA 5)

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice

TOČKA 6)

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Koprivnice

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice