HR EN

Grad Koprivnica

Odbor za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 16.7.2018.

Dana 16.7.2018. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa slijedeći dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga  Zaključka o prihvaćanju i Izvješća o radu za 2017. godinu
  Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni  Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Komunalac“ d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica
 3. Razmatranje prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta
 4. Razmatranje prijedloga Odluke  o davanju na korištenje zgrade na Trgu dr. Žarka Dolinara 7 u Koprivnici
 5. Razmatranje  prijedloga:
  a) I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora
  b) Programa o  izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2018. godinu
  c) Programa o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2018. godinu.
 6. Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Koprivnica na području grada Koprivnice u 2018. godini.
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu
 8. Razmatranje prijedloga Plana o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu
 9. Razmatranje prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2018. godinu
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Koprivnice
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2018.godini.
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u Koprivnici, Dravska ulica 18 (k.č.br. 4710/1 i druge, k.o. Koprivnica)

 

 

TOČKA 1.

Odbor je jednoglasno (5“za“)   podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2017. godinu Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice.

TOČKA 2.

Odbor je jednoglasno (5“za“)   podržao prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica

TOČKA 3.

Odbor je jednoglasno (5“za“)   podržao prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta

TOČKA 4.

Odbor je jednoglasno (5“za“)   podržao prijedlog Odluke o davanju na korištenje zgrade na Trgu dr. Žarka Dolinara 7 u Koprivnici

TOČKA 5.

a) Odbor je većinom glasova (4“za“, 1 „suzdržan“)   podržao prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada  Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora

b) Odbor je  većinom glasova (4“za“, 1 „suzdržan“)   podržao prijedlog Programa  o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za     2018. godinu

c) Odbor je većinom glasova (4“za“, 1 „suzdržan“)   podržao prijedlog Programa o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici   za 2018. godinu

TOČKA 6.

Odbor je jednoglasno (5“za“)  podržao prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Koprivnica na području grada Koprivnice u 2018. godini.

TOČKA 7.

Odbor je jednoglasno (5“za“)  podržao prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu

TOČKA 8.

Odbor je jednoglasno (5“za“)  podržao prijedlog Plana o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu

TOČKA 9.

Odbor je jednoglasno (5“za“)  podržao prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2018. godinu

TOČKA 10.

Amandmani vijećnice Danijele Glavosek Kovačić

Amandman 1 – nije dobio potreban broj glasova – amandman nije prošao

Amandman 2 – nije dobio potreban broj glasova – amandman nije prošao

Odbor je jednoglasno (5“za“)  podržao prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Koprivnice

TOČKA 11.

Odbor je jednoglasno (5“za“)  podržao prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2018.godini.

TOČKA 12.

Odbor je jednoglasno (5“za“)  podržao prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u Koprivnici, Dravska ulica 18 (k.č.br. 4710/1 i druge, k.o. Koprivnica)

 

 

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice