HR EN

Grad Koprivnica

37. sjednica Gradskog vijeća

4.3.2005. održana je sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi.
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za 2004. godinu.
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu.
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o dodatnom socijalnom zbrinjavanju građana Grada Koprivnice za 2004. godinu.
 5. Donošenje Odluke o socijalnom zbrinjavanju građana Grada Koprivnice.
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog poglavarstva Grada Koprivnice za 2004.g.
 7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2004. g.
 8. Donošenje:
  1. a) Programa provođenja obvezatne preventivne deratizacije na području Grada Koprivnice
  2. b) Operativnog plana obvezatne preventivne deratizacije Grada Koprivnice
 9. Donošenje Izmjene Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Koprivnice.
 10. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike
  1. a) Županijskog suda u Koprivnici.
  2. b) Vijeća za mladež Županijskog suda u Koprivnici.
 11. Donošenje Odluke o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi održavanja gradskih ulica, parkirališta i pješačkih staza na području Grada Koprivnice u 2005. godini.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice