HR EN

Grad Koprivnica

14. sjednica Gradskog vijeća

Dana 18. prosinca 2018. godine održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice, sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje:
  a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu
  b) Programa o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2018. godinu
  c) Programa o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2018. godinu
  d) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2018.godinu
  e) Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2018.godinu
  f) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2018.godinu
  g) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2018.godinu
  h) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2018.godinu
 3. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog:
  a) Statuta Osnovne škole „Braća Radić“
  b) Statuta Osnovne škole „Đuro Ester“
  c) Statuta Umjetničke škole „Fortunat Pintarić“
  d) Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica na Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za radove na stabilizaciji i ojačanju temeljnog tla zgrade Domoljuba u Koprivnici
 5. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2019. godinu.
 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2018.godinu
 7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2019.godinu
 8. Donošenje Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Koprivnice
 9. Donošenje Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2019. godini
 10. Donošenje Odluke o donošenju Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice za 2019. godinu
 11. Donošenje Odluke o određivanju prinudnog upravitelja
 12. Donošenje Odluke o obračunu i načinu naknade za razvoj na području Grada Koprivnice
 13. Donošenje Odluke o sniženju početnih cijena na nekretninama čija je prodaja oglašena Javnim natječajem objavljenim u Glasu Podravine i Prigorja 18.5.2018. godine.
 14. Donošenje Odluke o provedbi kontrole i čipiranja pasa na području Grada Koprivnice (predlagatelj: član Gradskog vijeća Miodrag Maričić)
 15. Donošenje Odluke o osnivanju skloništa za životinje na području Grada Koprivnice (predlagatelj: član Gradskog vijeća Miodrag Maričić)
 16. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Koprivnice (predlagatelj Miodrag Maričić)
 17. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
 18.  Donošenje:
  a) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2018. godinu
  b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2018.godinu.
 19. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2018. godini
 20. Donošenje Rješenja o:
  a) razrješenju člana Odbora za obitelj i mlade
  b) imenovanju člana Odbora za obitelj i mlade

Materijale sa 14. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 14. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice