HR EN

Grad Koprivnica

Održana konferencija Zelena javna nabavaHeld a conference of Green Public Procurement

U Koprivnici, zgradi HGK, danas 14. listopada održana je Konferencija pod nazivom Zelena javna nabava – ciljevi  iskustva iz prakse. Konferenciju je organizirala Regionalna energetska agencija Sjever iz Koprivnice, a sve u sklopu projekta Primes Green Public Procurment financiranog iz fondova Europske unije. Partneri na projektu REA-i Sjever su UNPD Croatia i HGK. Na konferenciji je ispred Grada Koprivnice sudjelovao i Mišel Jakšić, zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika, koji je i u ime Grada primio priznanje za uspješno provedene postupke zelene javne nabave te smanjenje otiska ugljičnog dioksida i doprinos očuvanju i zaštiti okoliša i prirode. Održano je i niz predavanja na temu zelene javne nabave i to od strane predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Garda Koprivnice, Regionalne energetske agencije Kvarner, Međimurske energetske agencije, Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske i domaćina Regionalne energetske agencije Sjever.

In Koprivnica, in the Chamber of Commerce, 14 October organized a conference called Green Public Procurement – objectives of experiences from practice. The conference was organized by the Regional Energy Agency North from Koprivnica, as part of the Primes Green Public Procurement financed from European Union funds. Project partners REA North and the UNPD Croatia and Croatian Chamber of Commerce. At the conference in front of the City of Koprivnica attended acting mayor Mišel Jakšić, who is in the name of the City received the award for the successful completion of the procedures the green public procurement and the reduction of carbon dioxide emissions and contribution to the preservation, protection of the environment and nature. There have been a series of lectures on green public procurement by the Ministry of Environment and Nature Protection, Fund for Environmental Protection and Energy Efficiency, the City of Koprivnica, Regional Energy Agency Kvarner, Međimurje Energy Agency, the Regional Energy Agency of Northwest Croatian and the host Regional Energy Agency North.

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

Cetifikat ISO Cetifikat Energy