HR EN

Grad Koprivnica

Koprivnica ponovno u vrhu – 4. po prikupljanju i razvrstavanju otpada u Republici Hrvatskoj

Radi ostvarivanja ciljeva gospodarenja otpadom, Vlada Republike Hrvatske donijela je Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.- 2022. i Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom. Direktivom o otpadu, zemlje članice EU obvezale su se da će do 2020. godine iz komunalnog otpada izdvojiti 50 posto reciklabilnog otpada. Sve to zahvaća i područje na kojemu usluge gospodarenja otpadom obavlja koprivnički Komunalac.

Prema nedavno objavljenim podacima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Koprivnica se smjestila na visokom 4. mjestu što se tiče razvrstavanja otpada gradova u Republici Hrvatskoj.

Ponosni smo na rezultate koje smo ostvarili zajedno u sinergiji s našim građanima. Svi zajedno smo svjesni promjena koje nam donosi budućnost glede pravilnika o razvrstavanju otpada te samo pravovremenom, kvalitetnom pripremom i dobrom razradom plana i programa, možemo ostvariti zacrtane nam ciljeve, u što uopće ne sumnjam. Koprivnica je uvijek bila i biti će među gradovima liderima po ostvarenim rezultatima u mnogobrojnim projektima jer imamo jasno razrađenu strategiju razvoja našeg grada i ljude koji će to ostvariti“, izjavio je gradonačelnik Mišel Jakšić nakon objavljenih rezultata.

U brojkama, Koprivnica je trenutno na 42,63 posto po prikupljenom i razvrstanom otpadu. Trenutno su ispred Koprivnice Prelog sa 65 posto, Krk sa 63 posto i Čakovec sa 47 posto. Pritom moramo napomenuti kako Koprivnica ima 3 do 4 puta više kućanstava od prvoplasiranog Preloga što uvelike utječe na postotke, ali i daje dodatni poticaj za ostvarivanje zadanog cilja od 50 i više posto tijekom 2020. godine.

Kako je ovo vrhunski rezultat kojeg smo postigli, vidi se po učinjenom gradova Splita koji je na 2,4 posto, Rijeke i Zagreba koji su na malo više od 10 posto, Bjelovara na 15 i  Varaždina na 27 posto.

„U cilju nam je umrežavanje s drugim poslovnim subjektima, akademskom zajednicom, investitorima i inovatorima s ciljem poticanja održivog, uključivog i pametnog rasta. Postati lider u prikupljanju i obradi biorazgradivog i građevinskog otpada u Županiji i šire te razviti SMART city concept“, rekla je predsjednica Uprave Komunalca Nataša Tetec.

U proteklih godinu i pol dana povećan je broj odvoza biootpada i plastike, u ljetnim mjesecima povećan je broj odvoza korisnog i mješovitog otpada dok je broj zelenih otoka na području grada ostao nepromijenjen usprkos novom režimu odvoza otpada. Povećanje kapaciteta reciklažnog dvorišta na razvrstavanju otpada doprinijelo je novom zapošljavanju.

U tijeku je provođenje projekta „Otpad pametno odvoji–dobre navike usvoji”, kojim se informira i educira stanovništvo Grada Koprivnice i devet okolnih jedinica lokalne samouprave: Drnje, Đelekovec, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Rasinja i Sokolovac o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada na odlagalištima.

Novim zakonskim odredbama određeni su novi kriteriji i načini za izračun cijena. Tako sada, sukladno Uredbi o komunalnom otpadu, svaki račun sadrži fiksni dio – minimalnu cijenu usluge za održavanje sustava prikupljanja, odvoza i deponiranja komunalnog otpada. Drugi dio računa je varijabilni i različit je za svakog korisnika, a ovisi o zapremnini i broju pražnjenja posuda. Korisnicima se naplaćuje samo broj odvoza miješanog komunalnog otpada.

Usprkos novim zakonskim odredbama, donijet je cjenik koji maksimalno vodi računa o što manjem financijskom opterećenju građana.

Sve ove aktivnosti koje provodi koprivnički Komunalac, doveli su ponovno Koprivnicu u sam vrh po ostvarenim rezultatima u nekom od programa na nacionalnoj razini. Još jedan u nizu nepobitnih dokaza da se Koprivnica razvija u pravom smjeru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

Cetifikat ISO Cetifikat Energy