HR EN

Grad Koprivnica

Grad Koprivnica je pokrenuo postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Koprivnice

Grad Koprivnica je pokrenuo postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Koprivnice i njihovih zamjenika kao savjetodavnog tijela Grada Koprivnice koje se osniva sa ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Koprivnici.

U Savjet mladih Grada Koprivnice Gradsko vijeće bira 9 članova i njihove zamjenike, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, na mandat od tri godine. Članovi Savjeta mladih mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Koprivnice koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života.

Kandidature za članove Savjeta mladih Grada Koprivnice podnose se na propisanom obrascu koji se može preuzeti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice