HR EN

Grad Koprivnica

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto: Referent za vođenje evidencije komunalne naknade

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.),  pročelnica Upravnog odjela za financije i poticanje poduzetništva Grada Koprivnice dana 18.11.2014. godine donosi

ODLUKA
o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto:  referent za vođenje evidencije komunalne naknade

I.

Poništava se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao (Klasa:112-03/14-01/0001, Urbroj:2137/01-08-01/6-14-7 od 17.09.2014.godine)  u Upravnom odjelu za financije i poticanje poduzetništva Grada Koprivnice na radno mjesto: referent za vođenje evidencije komunalne naknade – 1 izvršitelj/ica.

Oglas je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Koprivnice dana 18. rujna 2014.godine.

II.

Sukladno članku 24. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se dostaviti svim kandidatima prijavljenim na oglas i objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Grada Koprivnice.

KLASA: 112-03/14-01/0001
URBROJ: 2137/01-05/1-14-8
Koprivnica, 18. studenog 2014.

Pročelnica:
Jasmina Stričević, dipl.oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice