HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za člana Odbora “Mladi za mlade” Grada Koprivnice – Program “Mladi: snaga zajednice”

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09, 01/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), i točke I. Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za člana Odbora “Mladi za mlade” Grada Koprivnice – Program  “Mladi: snaga zajednice”, KLASA: 910-01/15-01/0056, URBROJ: 2137/01-03/1-16-2, od 12. veljače 2016. godine, gradonačelnica Grada Koprivnice 11. veljače 2016. godine, raspisuje

JAVNI POZIV
za člana Odbora “Mladi za mlade” Grada Koprivnice  – Program  “Mladi: snaga zajednice”

Što je Program “Mladi: snaga zajednice”?

To je Program kojemu je cilj povećanje i ohrabrivanje sudjelovanja mladih ljudi, starosti od 18 do 30 godina, u razvoju svoje lokalne zajednice, gdje oni preuzimaju aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka i pružanju podrške neformalnim skupinama mladih ljudi unutar svoje lokalne zajednice.

Program stvara mogućnosti za neformalne skupine mladih da, u skladu s prioritetima i potrebama u svome gradu ili općini, rade na konkretnim projektima kojima rješavaju neki problem (probleme) u zajednici.

Tko upravlja Programom na lokalnoj razini?

Na lokalnoj razini, odnosno u tvojem Gradu, Programom upravlja Odbor mladih kojega smo nazvali “Mladi za mlade”. To je skupina od desetero mladih ljudi starosti od 18 do 30 godina koji će biti odabrani temeljem ovoga poziva i prijavnog obrasca dostupnog na mrežnoj stranici Zaklade. Primljene prijave kandidata/-tkinja za članove/-ice odbora “Mladi za mlade” procijenit će predstavnici Grada i Europske zaklade za filantropiju i društveni razvoj.

Nakon procjene, najbolji kandidati/kinje bit će pozvani na intervju, a odluku o odabranim članovima donose zajednički predstavnik Grada  Koprivnice i Europske zaklade za filantropiju i društveni razvoj.

Fond “Mladi: snaga zajednice” Grada Koprivnice za projekte neformalnih skupina mladih.

U 2016. godini fond za provedbu projekata neformalnih skupina mladih je 40.000,00 kn, od čega 30.000,00 kn osiguravaju Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj i Grad Koprivnica.

Poziv i prijava za članove odbora “Mladi za mlade” Grada Koprivnice traje od 10. do 15. veljače 2016. godine

Jesi li ti osoba:

 • Koja imaš od 18 do 30 godina i želiš biti aktivan član/ica odbora “Mladi za mlade” Grada Koprivnice?
 • Koja će volonterski doprinositi radu Odbora “Mladi za mlade” i Programa “Mladi: snaga zajednice” u jednogodišnjem razdoblju?
 • Koja je do sada nešto učinio/la za mlade u svojoj školi i Gradu ili aktivno sudjelovao/la u nekoj akciji mladih?
 • Koja zna što su potrebe mladih u svojem Gradu i spremna je preuzeti odgovornost za odluke koje donosi?

Ako se prijaviš i prođeš odabir, evo što možeš očekivati u radu s drugim članovima Odbora “Mladi za mlade” Grada Koprivnice:

 • Obvezna izobrazba  za  upravljanje  Programom  “Mladi: snaga zajednice” od 26. do 28. veljače 2016. godine u Zadru,
 • Informativni sastanci, treninzi i suradnja s predstavnicima Grada Koprivnice i Europske zaklade,
 • Promoviranje Programa i izobrazba mladih o mobilizaciji lokalnih resursa u tvojem Gradu,
 • Otvaranje natječaja u sklopu Programa “Mladi: snaga zajednice” Grada Koprivnice za projekte neformalih skupina mladih u tvojem Gradu,
 • Prijem prijava, čitanje prijava i odabir prijava projekata za intervuje (preliminarni odabir),
 • Intervjui s mladima o prijavama i donošenje odluka s drugim članovima Odbora koji će projekti mladih dobiti bespovratna novčana sredstva iz Programa,
 • Obavještavanje nositelja odbijenih i prihvaćenih prijedloga projekata,
 • Potpisivanje ugovora i dodjela sredstava za odobrene projekte,
 • Nadgledanje provedbe projekata, procjenjivanje i izvještavanje,
 • Suradnja s članovima odbora “Mladi za mlade” iz drugih gradova i općina sudionika u Programu “Mladi: snaga zajednice”.

Ako vjeruješ da možeš učiniti nešto za sebe i druge mlade u svojem gradu i želiš biti član Odbora “Mladi za mlade” Grada Koprivnice, možeš ispuniti prijavu koja se nalazi na www.europskazaklada-filantropija.hr.

Dostavljanje  ispunjene  prijave u sustav na mrežnoj stranici Europske zaklade za filantropiju i društveni razvoj je najkasnije do 15. veljače 2016. godine.

KLASA: 910-01/15-01/0056
URBROJ: 2137/01-03/1-16-4
Koprivnica, 11. veljače 2016.

Gradonačelnica:
Vesna Želježnjak, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice