HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – manja višestambena građevina s 6 stambenih jedinica na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 6100/1 k.o. Koprivnica, formirana iz sadašnjih cijelih k.č.br. 6100/1 i 6109/12 obje k.o. Koprivnica (Koprivnica, Ulica Ive Pevaleka bb)

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000083
URBROJ: 2137/01-07-01/6-19-0008
Koprivnica, 22.08.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
PAULA KUHARIĆ, HR-48000 KOPRIVNICA, ULICA FRANJE GAŽIJA 15
BORIS KUHARIĆ, HR-48000 KOPRIVNICA, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 21

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – manja višestambena građevina s 6 stambenih jedinica

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 6100/1 k.o. Koprivnica, formirana iz sadašnjih cijelih k.č.br. 6100/1 i 6109/12 obje k.o. Koprivnica (Koprivnica, Ulica Ive Pevaleka bb).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.09.2019. godine u 08:00 sati, na lokaciji – Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, (prostorije nadležnog Upravnog odjela, prizemlje – soba 7).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke, a dodatne usmene informacije se mogu dobiti na broj telefona: 048/654-854 (Z. Jagar).

Viši referent za prostorno uređenje
Zdravko Jagar, ing.građ.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice