Zapošljavanje


JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto – Voditelj Odsjeka za izgradnju grada

KLASA: 112-01/19-02/0002 URBROJ: 2137/01-04-01/2-19-1 Koprivnica, 10.01.2019. Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto VODITELJ ODSJEKA ZA IZGRADNJU […]

objavljeno: 17.01.2019

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Viši referent za prostorno uređenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme   višeg referenta za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 03.01.2019. godine objavljuje […]

objavljeno: 03.01.2019

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Referent za prostorno uređenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme  referenta za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 03.01.2019. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU […]

objavljeno: 03.01.2019

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Referent za uređivanje web stranice i informiranje u Službi ureda gradonačelnika

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme   referenta za uređivanje web stranice i informiranje u Službi ureda gradonačelnika Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 28.12.2018. godine objavljuje […]

objavljeno: 28.12.2018

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Grada Koprivnice – VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE

KLASA: 112-03/18-01/0005 URBROJ: 2137/01-04-01/2-18-1 Koprivnica, 11.12.2018. Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i članka 8. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12, 143/13. i 65/17.), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje Grada Koprivnice, […]

objavljeno: 13.12.2018

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Grada Koprivnice – REFERENT ZA  PROSTORNO UREĐENJE

KLASA: 112-03/18-01/0004 URBROJ: 2137/01-04-01/2-18-1 Koprivnica, 11.12.2018. Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i članka 8. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12, 143/13. i 65/17.), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje Grada Koprivnice, […]

objavljeno: 13.12.2018

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Službi ureda gradonačelnika Grada Koprivnice – REFERENT ZA  UREĐIVANJE WEB STRANICE I INFORMIRANJE

KLASA: 112-03/18-01/0006 URBROJ: 2137/01-04-01/2-18-1 Koprivnica, 13.12.2018. Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.) pročelnik Službe ureda gradonačelnika Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Službi ureda gradonačelnika Grada Koprivnice REFERENT ZA  UREĐIVANJE WEB STRANICE I […]

objavljeno: 13.12.2018

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – prijem u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za prostorno uređenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme   referenta za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 14.09.2018. […]

objavljeno: 14.09.2018

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Grada Koprivnice – Referent za prostorno uređenje

KLASA: 112-03/18-01/0001 URBROJ: 2137/01-04-01/2-18-1 Koprivnica, 04.09.2018. Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i članka 8. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12, 143/13. i 65/17.), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje Grada Koprivnice, […]

objavljeno: 05.09.2018

Rezultati javnog natječaja za imenovanje na neodređeno vrijeme pročelnika UO za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo

Temeljem objavljenog javnog natječaja za imenovanje na neodređeno vrijeme pročelnika Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice KLASA:112-01/18-02/0026, URBROJ:2137/01-04-01/2-18-1 od 28.06.2018. godine (objava u Narodnim novinama broj 59/2018), na navedeno radno mjesto imenovan je Tomislav Golubić, dipl.ing.geotehnike. Imenovani će poslove radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama […]

objavljeno: 27.07.2018