Zapošljavanje


OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Grada Koprivnice – Referent za prostorno uređenje

KLASA: 112-03/18-01/0001 URBROJ: 2137/01-04-01/2-18-1 Koprivnica, 04.09.2018. Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i članka 8. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12, 143/13. i 65/17.), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje Grada Koprivnice, […]

objavljeno: 05.09.2018

Rezultati javnog natječaja za imenovanje na neodređeno vrijeme pročelnika UO za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo

Temeljem objavljenog javnog natječaja za imenovanje na neodređeno vrijeme pročelnika Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice KLASA:112-01/18-02/0026, URBROJ:2137/01-04-01/2-18-1 od 28.06.2018. godine (objava u Narodnim novinama broj 59/2018), na navedeno radno mjesto imenovan je Tomislav Golubić, dipl.ing.geotehnike. Imenovani će poslove radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama […]

objavljeno: 27.07.2018

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje na neodređeno vrijeme pročelnika Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 13.07.2018. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA […]

objavljeno: 13.07.2018

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje na neodređeno vrijeme pročelnika Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice

KLASA: 112-01/18-02/0026 URBROJ: 2137/01-04-01/2-18-1 Koprivnica, 28.06.2018.   Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. I 4/18. – u daljnjem tekstu: Zakon), gradonačelnik Grada Koprivnice,  raspisuje   JAVNI NATJEČAJ  za imenovanje na neodređeno vrijeme  pročelnika Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje […]

objavljeno: 05.07.2018

Javni natječaj za zapošljavanje teže zapošljivih osoba na poslovima revitalizacije javnih površina u gradu Koprivnici

Temeljem Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju teže zapošljivih nezaposlenih osoba u okviru aktivne politike zapošljavanja „Javni radovi“, Grad Koprivnica je dana 23. svibnja 2018. godine raspisao natječaj za zapošljavanje 35 teže zapošljivih osoba na poslovima revitalizacije javnih površina u gradu Koprivnici. Natječaj je otvoren do 30. svibnja 2018. godine, a radni odnos se […]

objavljeno: 25.05.2018

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Grada Koprivnice

KLASA: 100-01/18-01/0008 URBROJ: 2137/01-04-01/2-18-1 Koprivnica, 03.04.2018. Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i Plana prijma na stručno osposobljavanje u Gradu Koprivnici od 03.04. 2018.godine,  gradonačelnik Grada Koprivnice objavljuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez […]

objavljeno: 05.04.2018

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Referent-komunalni redar

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  referenta-komunalnog redara u  Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 13.03.2018. godine objavljuje POZIV […]

objavljeno: 13.03.2018