Zapošljavanje


OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice 1. VIŠI REFERENT […]

objavljeno: 10.06.2016

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci  u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo […]

objavljeno: 10.06.2016

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice 1. REFERENT ZA […]

objavljeno: 10.06.2016

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje), Viši stručni suradnik za prostorno uređenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje u  Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 19.05.2016. godine objavljuje […]

objavljeno: 19.05.2016

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje), Viši stručni suradnik za riznicu

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  višeg stručnog suradnika za riznicu u  Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 18.05.2016. godine objavljuje […]

objavljeno: 18.05.2016

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice

  Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za financije,  poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo Grada […]

objavljeno: 06.05.2016

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje  Grada Koprivnice 1. VIŠI […]

objavljeno: 06.05.2016

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Službu – Jedinicu za unutarnju reviziju Grada Koprivnice

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 86/08. i 61/11.) gradonačelnica Grada Koprivnice, dana 29.04.2016.godine, donosi ODLUKU O PONIŠTENJU OGLASA I. Poništava se oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Službu – Jedinicu za unutarnju reviziju Grada Koprivnice KLASA:112-03/16-01/0005, URBROJ:2137/01-03-01/3-16-1 […]

objavljeno: 29.04.2016

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Službu – Jedinicu za unutarnju reviziju Grada Koprivnice / Unutarnji revizor

  Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), gradonačelnica  Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Službu – Jedinicu za unutarnju reviziju Grada Koprivnice 1. UNUTARNJI REVIZOR – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme radi zamjene duže […]

objavljeno: 12.04.2016

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Viši stručni suradnik za građenje u UO za izgradnju grada i prostorno uređenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  višeg stručnog suradnika za građenje u  Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 05.04.2016. godine objavljuje POZIV […]

objavljeno: 05.04.2016