Zapošljavanje


JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje  Grada Koprivnice 1. VIŠI […]

objavljeno: 06.05.2016

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Službu – Jedinicu za unutarnju reviziju Grada Koprivnice

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 86/08. i 61/11.) gradonačelnica Grada Koprivnice, dana 29.04.2016.godine, donosi ODLUKU O PONIŠTENJU OGLASA I. Poništava se oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Službu – Jedinicu za unutarnju reviziju Grada Koprivnice KLASA:112-03/16-01/0005, URBROJ:2137/01-03-01/3-16-1 […]

objavljeno: 29.04.2016

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Službu – Jedinicu za unutarnju reviziju Grada Koprivnice / Unutarnji revizor

  Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), gradonačelnica  Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Službu – Jedinicu za unutarnju reviziju Grada Koprivnice 1. UNUTARNJI REVIZOR – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme radi zamjene duže […]

objavljeno: 12.04.2016

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Viši stručni suradnik za građenje u UO za izgradnju grada i prostorno uređenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  višeg stručnog suradnika za građenje u  Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 05.04.2016. godine objavljuje POZIV […]

objavljeno: 05.04.2016

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje – Viši stručni suradnik za građenje

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice na radno […]

objavljeno: 16.03.2016

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje), Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 11.03.2016.godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) U […]

objavljeno: 11.03.2016

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  pomoćnika pročelnika Upravnog odjela za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 07.03.2016.godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA […]

objavljeno: 07.03.2016

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 07.03.2016.godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI […]

objavljeno: 07.03.2016

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje), Viši stručni suradnik za izvršenje proračuna u UO za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  višeg stručnog suradnika za izvršenje proračuna u  Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 26.02.2016. godine […]

objavljeno: 26.02.2016

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje), Viši stručni suradnik za obračun plaća i naknada u UO za financije, poticanje poduzetništva i komunalano gospodarstvo

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  višeg stručnog suradnika za obračun plaća i naknada u  Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana […]

objavljeno: 26.02.2016