Zapošljavanje


Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranja) – Voditelj Odsjeka za europske poslove i održivi razvoj

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  voditelja Odsjeka za europske poslove i održivi razvoj u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti  i europske poslove (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 06.09.2016.godine […]

objavljeno: 06.09.2016

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice – Viši stručni suradnik za građenje

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje  Grada Koprivnice 1. VIŠEG STRUČNOG […]

objavljeno: 06.09.2016

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Viši stručni suradnik za prostorno uređenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme  višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje  u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 05.09.2016. […]

objavljeno: 05.09.2016

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice na radno mjesto: VODITELJ ODSJEKA ZA EUROPSKE POSLOVE I ODRŽIVI RAZVOJ

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice na radno […]

objavljeno: 26.08.2016

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice – Viši stručni suradnik za prostorno uređenje

  Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje  Grada Koprivnice 1. VIŠEG […]

objavljeno: 24.08.2016

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ( pisano testiranje) – referent za prostorno uređenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme   referenta za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 28.06.2016. godine […]

objavljeno: 28.06.2016

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Grada Koprivnice

  Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Koprivnici od 28.01. 2016.godine i 25.04.2016.godine, zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice objavljuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno […]

objavljeno: 21.06.2016

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice 1. VIŠI REFERENT […]

objavljeno: 10.06.2016

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci  u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo […]

objavljeno: 10.06.2016

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice 1. REFERENT ZA […]

objavljeno: 10.06.2016