Zapošljavanje


JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Koprivnice – Vježbenik/vježbenica

Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11), pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Koprivnice, raspisuje  J A V N I   N A T J E Č A J za prijam u službu u Upravnom odjelu […]

objavljeno: 08.01.2014

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Viši stručni suradnik za gradnju i prostorno uređenje

Na temelju članka 20. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme  višeg stručnog suradnika za gradnju i prostorno uređenje u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša radi obavljanja […]

objavljeno: 20.09.2013

Poziv za p rethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Referent za prostorno uređenje i gradnju

Na temelju članka 20. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme  referenta za prostorno uređenje i gradnju u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša radi obavljanja poslova čiji […]

objavljeno: 20.09.2013

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Referent za komunalnu naknadu

Na temelju članka 20. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice na radnom mjestu referenta za komunalnu naknadu u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i […]

objavljeno: 20.09.2013