Važeći prostorni planovi


PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA KOPRIVNICE

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN KOPRIVNICE

DPU LENIŠĆE-ZONA-JUG

DPU LENIŠĆE – ZONA – B5

GRAFIČKI DIO

TEKSTUALNI DIO

DPU ZONA A11

DPU STAMBENE GRADSKE ČETVRTI PRI SV. MAGDALENI U KOPRIVNICI

GRAFIČKI DIO (OSNOVNI PLAN)

GRAFIČKI DIO (IZMJENE I DOPUNE)

TEKSTUALNI DIO

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja stambene gradske četvrti Pri sv. Magdaleni u Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 5/99)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambene gradske četvrti Pri sv. Magdaleni u Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/04)

(NESLUŽBENI PROČIŠĆENI TEKST) Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja stambene gradske četvrti Pri sv. Magdaleni u Koprivnici *

NAPOMENA
* Prije 1.1.2014. nije bila propisana obveza izrada pročišćenih tekstova prostornih planova te je sastavljen neslužbeni pročišćeni tekst koji nema pravnu snagu nego se može koristiti kao pomoćno sredstvo.

UPU „Pri Sv. Magdaleni I“

GRAFIČKI DIO

TEKSTUALNI DIO

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Pri Sv. Magdaleni I“ („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18)

IZMJENE I DOPUNE DPU CENTRALNOG GRADSKOG PODRUČJA DUBOVEC

DPU LENIŠĆE – ZONA ISTOK

DPU „Zona centralnih funkcija“ u Koprivnici

GRAFIČKI DIO

TEKSTUALNI DIO

DPU CVJETNA

DPU ZAGORSKA