Rodna ravnopravnost


Grad Koprivnica u sklopu svih projekata koje provodi vodi računa o rodnoj zastupljenosti.

Najvećim dijelom u projektima sufinanciranim od strane EU moraju se poštovati horizontalne politike u skladu s pravilima Unije, stoga na projektima u kojima sudjeluje Koprivnica većinu aktivnosti projektnog menadžmenta provode ženske osobe što uvijek daje dodanu vrijednost svakom od projekata. Također, zavisno od ciljeva projekta, Koprivnica uvijek nastoji uključiti indirektno i marginalizirane skupine te jednako tako osigurati jednaku rodnu ravnopravnost.

Grad Koprivnica daje potporu mnogim organizacijama civilnog društva (u smislu pisama potpore, udruživanja u projekte i sl.) poput Udruge osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice i Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije koje provode programe za osnaživanje žena s invaliditetom, Udruge mladih Koprivnica, Udruge “Roda” s kojom Grad Koprivnica zajednički prijavljuje projekte, te Kluba žena s bolestima dojke koji provodi programe za zaštitu zdravlja žena „Mjesec ružičaste vrpce“, „Dan ružičaste vrpce“, „Samopregled dojki i saznanja o raku dojke“ i „Dan narcisa“.

Nadalje Grad Koprivnice pruža potporu osnovnim školama koje pohađaju pripadnici romskih zajednica, a  s kojima također provodi zajedničke projekte, poput projekta  „Korak prema novim životnim mogućnostima“ sufinanciranog  kroz Program za razvoj ljudskih potencijala (IV. Komponenta IPA programa) čija je svrha uključivanje Roma i starijih dugotrajno nezaposlenih osoba (starijih od 40 godina) u društvo i na tržište rada kako bi se smanjio broj korisnika socijalne pomoći s naglaskom na žene, zatim projekt “Razmjena primjera dobre prakse po pitanju integracije Roma u Europi, sufinanciranog iz programa “Cjeloživotno učenje” također s naglaskom na romske žene.

Projekt «Europsko građanstvo, povezivanje i kultura br. 2013-1376» koji je financiran uz potporu Europske unije u sklopu programa “Europa za građane” posvećen je povezivanju organizacija civilnog društva  kao i kulturnim izvedbama i promicanju europskih vrijednosti i multikulturalizma, a koje su vodile udruge za povezivanje gradova i volonteri.