Popis udruga


Želite li da i vaša Udruga bude predstavljena na portalu Grada Koprivnice, osnovne informacije o udruzi zajedno sa kontaktima dostavite na  email: koprivnica@koprivnica.hr

POPIS UDRUGA