Savjet mladih Grada Koprivnice


Savjet mladih Grada Koprivnice je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća, koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život i sudjelovanja u aktivnostima od interesa za mlade Grada Koprivnice.

 


Rješenje o izboru predsjednice Savjeta mladih Grada Koprivnice

Rješenje o izboru zamjenice predsjednice Savjeta mladih Grada Koprivnice

Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice

Rješenje o razrješenju članice i zamjenice članice Savjeta mladih Grada Koprivnice

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice; GGK 3/14.

IZVJEŠĆE o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2018. godinu