Vijeće srpske nacionalne manjine


Nacionalne manjine

Na izborima održanim 31.05.2015. godine, izabrano je 15 članova Vijeća srpske nacionalne manjine:

 1. DRAGICA MAMULA
 2. DUŠAN BRNICA
 3. MILKA JANKOVIĆ
 4. GORANKO LATKOVIĆ
 5. MIODRAG MARKOVIĆ
 6. PREDRAG MARKOVIĆ
 7. NENAD PRIJIĆ
 8. GORDANA BOJANIĆ
 9. SAVO BOJANIĆ
 10. EMINA ĐURAŠEVIĆ
 11. MILENA PRIJIĆ
 12. SANJIN SRDIĆ
 13. SAŠA SRDIĆ
 14. MARIO VUKOJEVIĆ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Predsjednik: Nenad Prijić


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zamjenik predsjednika: Predrag Marković


Sjedište Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici:
Frana Galovića 6/I kat, Koprivnica
tel: 626 633
Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Vijeće nacionalne manjine pravna je osoba koju nacionalna manjina osniva radi ostvarivanja prava svojih pripadnika na sudjelovanje u javnom životu i zastupanje svojih interesa na razini jedinice lokalne samouprave za koju je osnovana.

Vijeće nacionalne manjine ima savjetodavnu ulogu u odnosu na poduzimanje aktivnosti i donošenje općih akata Gradskog vijeća u oblastima koje se odnose na unapređivanje, ostvarivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina.