Predstavnik romske nacionalne manjine


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na izborima održanim 31.05.2015. godine, za Predstavnika romske nacionalne manjine izabran je ŽELJKO ORŠOŠ, Reka, Starogradska 42.

Poput vijeća nacionalnih manjina i predstavnik nacionalne manjine može se smatrati manjinskom institucijom koja ima legitimitet zastupati i štititi interese svih pripadnika pojedine nacionalne manjine na razini jedinice lokalne samouprave za koju je izabran, a u skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.