Predstavnik romske nacionalne manjine


Na izborima održanim 05.05.2019. godine, za Predstavnika romske nacionalne manjine izabran je ŽELJKO ORŠOŠ, Reka, Starogradska 42,  za njegovog zamjenika izabran je DAMIR ORŠOŠ, Reka, Starogradska 42.

Poput vijeća nacionalnih manjina i predstavnik nacionalne manjine može se smatrati manjinskom institucijom koja ima legitimitet zastupati i štititi interese svih pripadnika pojedine nacionalne manjine na razini jedinice lokalne samouprave za koju je izabran, a u skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.