Predstavnik albanske nacionalne manjine


Predstavnica albanske nacionalne manjine_Šerije RistemiNa izborima održanim 31.05.2015. godine, za Predstavnika albanske nacionalne manjine izabrana je ŠERIJE RISTEMI, Ul. Miroslava Krleže 6, Koprivnica.

Poput vijeća nacionalnih manjina i predstavnik nacionalne manjine može se smatrati manjinskom institucijom koja ima legitimitet zastupati i štititi interese svih pripadnika pojedine nacionalne manjine na razini jedinice lokalne samouprave za koju je izabran, a u skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.