Predstavnik albanske nacionalne manjine


Na izborima održanim 05.05.2019. godine, za Predstavnika albanske nacionalne manjine izabran je  GAZMEND RISTEMI, Zrinski trg 10, Koprivnica, a za njegovog zamjenika izabran je DRITON PREKAZI, Ulica Cinderišće 16, Koprivnica

Poput vijeća nacionalnih manjina i predstavnik nacionalne manjine može se smatrati manjinskom institucijom koja ima legitimitet zastupati i štititi interese svih pripadnika pojedine nacionalne manjine na razini jedinice lokalne samouprave za koju je izabran, a u skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.