Spomenici biciklu


Lokacije spomenika biciklu u gradu Koprivnici:

  • Trg bana J. Jelačića (rundela)
  • Zrinski trg
  • Nemčićeva (pored zgrade županije)
  • Trg mladosti (pored trgovine namještaja)
  • Trg mladosti (ispred ulaza prema kuglani)
  • Trg mladosti (pored škole A. N. Gostovinski)
  • Školska ulica (ispred škole A. N. Gostovinski)
  • Školska ulica (preko puta Muzeja grada Koprivnice)