Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice


U Zajednicu športskih udruga Grada Koprivnice učlanjena je  81 sportska udruga sa područja Grada Koprivnice koje okupljaju više od 4700 sportašica i sportaša.

Temeljna zadaća Zajednice je osiguravanje osnovnih uvjeta za rad svojih članica te briga o korištenju, namjeni i održavanju sportskih objekata u vlasništvu Grada Koprivnice.

U sklopu Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice, kao njezin sastavni dio, djeluje i Mala športska škola. To je univerzalna sportska škola za djecu od 3 – 10 godina starosti koja nisu obuhvaćena vježbanjem u klubovima. U njoj djeca prolaze program sportske igraonice s elementima sportova.

Mala športska škola je počela s radom u ožujku 1999. godine. Do sada je kroz njene programe prošlo više od 3000 djece. Program Male športske škole se provodi u nekoliko kategorija:

1. Sportska igraonica za djecu vrtićkog uzrasta
2. Sportska škola za djecu školskog uzrasta ( 1., 2. i 3. razred)
3. Škola nogometa za djecu školskog uzrasta ( 1., 2. i 3. razred)
4. Sportska igraonica “Dodir” za djecu s većim teškoćama u razvoju
5. Igre na vodi

Program se realizira kroz 12 grupa, dva puta tjedno po 45 minuta tokom cijele školske godine, zimi u sportskim dvoranama, a ljeti na prostoru Gradskog stadiona i igralištima škola i vrtića te na Gradskom bazenu Cerine.

Osim tih redovitih aktivnosti u sklopu Male športske škole se provode i sezonske aktivnosti:

1. Škola skijanja
2. Igre na ledu
3. Olimpijada dječjih vrtića
Programe Male športske škole provodi 14 trenera – profesora tjelesne kulture, sportski i tehnički voditelj.

Tijela Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice

Predsjednica
· Jasmina Stričević

Skupština
· Po jedan opunomoćeni prestavnik svake od članica

Izvršni odbor
· Jasmina Stričević (predsjednica)
· Stanislav Lovković (potpredsjednik)
· Marina Tomac Rojčević (član)
· Dolores Ciglar (član)
· Dražen Jalšavec (član)
· Vladimir Šoštarić (član)
· Dražen Kuhar (član)

Nadzorni odbor
· Kristina Cvitić (predsjednik)
· Ilinka Milas (član)
· Ratimir Ljubić (član)

Tajnik
· Miroslav Posavec

Više na:  www.zsu-kc.hr