Program javnih potreba u sportu


Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Koprivnicu:

 • poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,
 • provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,
 • djelovanje sportskih udruga i Zajednice športskih udruga u gradu
 •  osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, organiziranje i provođenje sustava natjecanja, te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša,
 • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kineziterapijske aktivnosti, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana,
 • tjelesna kultura i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja,
 • stručni rad u sportu, obrazovna i informacijska djelatnost u sportu.

Javne potrebe u sportu, predlaže Zajednica sportskih udruga Grada Koprivnice, a prijedlog obuhvaća financiranje osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju,aktivnosti sportskih škola, amaterskih sportskih aktivnosti članica Zajednice sportskih udruga Grada Koprivnice (tekuće aktivnosti i sportska natjecanja), sportske manifestacije i nagrade sportašima amaterima, te troškove rada Zajednice.

 • Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2019. godinu; GGK 10/18.; GGK 5/19.
 • Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2018. godinu; GGK 4/17.; 6/18.11/18.
 • Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2017. godinu; GGK 6/16.3/17.
 • Pravilnik o dodjeli nagrade Grada Koprivnice za sportaše koji su postigli značajne rezultate na natjecanjima; GGK 4/04.