Zdravi grad


Gradsko vijeće Grada Koprivnice 1996. godine donosi Odluku o zdravom gradu i pristupa Hrvatskoj mreži zdravih gradova.

Neposredno nakon pristupanja Mreži imenovan je Koordinacijski odbor, a specifičnost Koprivničkog projekta bila je u tome što se uz pojam Zdravi grad, od početka, vezivao i Zdravi kraj, jer grad ne može i ne smije biti izoliran od svoga okruženja. Vizija je pokretača, već tada, bila i uključivanje cijele županije u projekt.

Vrlo brzo Gradsko vijeće Koprivnice donosi Deklaraciju o Zdravom gradu kroz koju iskazuje da će Projekt Koprivnica zdravi grad biti usmjeren ka ostvarivanju prava na zdravlje za sve, ravnopravnosti u zdravlju, intersektorskoj suradnji, jačanju svijesti o odgovornosti za zdravlje, istraživanju i obrazovanju za zdravlje te ostvarivanju vizije razvoja Koprivnice “koji će sačuvati koprivničke kuće, vrtove i ulice, potok Koprivnicu, Vinicu i draganovečke brežuljke, šume i Šodericu, čisti zrak i zdravu pitku vodu, zajednicu koja podržava i brine se za ljude te za dug, zdrav i miran život svojih sugrađana i posebno za one kojima treba posebna pomoć”.

Kroz proračun Zdravog grada financirani su brojni vrijedni projekti, među koje se ubrajaju: istraživački program opterećenosti tla koprivničkog područja teškim metalima, promicanje i podrška radu patronažne službe, osnivanje logopedske ambulante i savjetovališta za zaštitu zdravlja školske djece i mladih te projekti Nepušenjem do zdravlja i Pružanje usluga pomoći i njege u kući osobama u socijalnoj potrebi.

Dana 11. svibnja 2018. godine prestalo je članstvo Grada Koprivnice u Hrvatskoj mreži „Zdravih gradova

Odluka o zdravom gradu: GGK 3/96., 4/06., 5/09.