Sjednica Odbora za predstavke i pritužbe građana, 9.4.2018.


Dana 9.4.2018. godine održana je sjednica Odbora za predstavke i pritužbe građana sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje pitanja vezanih za naselje Jagnjedovec te utvrđivanje prijedloga odgovora
  2. Razmatranje predstavke stanara zgrade Trg bana J.Jelačića broj 9 a,b,c te utvrđivanje prijedloga odgovora podnositeljima predstavke

Odbor je po točkama 1. i 2. jednoglasno (7“za“) utvrdio prijedloge odgovora koji će se uputiti podnositeljima predstavki i predsjednicima nadležnih Vijeća mjesnih odbora na znanje.