Sjednica Odbora za izbor i imenovanja, 5.9.2018.


Dana 5.9.2018. održana je sjednica Odbora za izbor i imenovanja sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga Rješenja o:
    1. razrješenju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja
    2. imenovanju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja
    3. Razno.-

 

TOČKA 1.
a) Rješenje o razrješenju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja

Odbor je jednoglasno (4“za“) utvrdio prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja Nevena Tanackovića

b) Rješenje o imenovanju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja

Odbor je jednoglasno (4“za“) utvrdio prijedlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja Maje Raščanec