Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, 24.4.2018.


Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb održao je dana 24.4.2018. godine sjednicu sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice.