Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, 17.7.2018.


Dana 17.7.2018. godine održana je sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju i Izvješća o radu za 2017. godinu GD Crvenog križa Koprivnica
  2. Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora

TOČKA 1.

 Odbor je jednoglasno (5“za“)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2017. godinu GD Crvenog križa Koprivnica

TOČKA 2.

Odbor je jednoglasno (5“za“)  podržao prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora