Odbor za proračun i financije, 24.4.2018.


Odbor za proračun i financije na sjednici održanoj 24.4.2018. godine održao je sjednicu sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice.
  2. Razno.-

Točka 1.
Odbor je većinom glasova ( 5“za“, 1 „suzdržan“) podržao prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice.