Odbor za proračun i financije, 20.3.2018.


Dana 20.3.2018.  Odbor za proračun i financije održao je 5. sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Koprivnice od 22.10.2012. godine
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Koprivnice od 15.9.2014. godine
  3. Razno.-

Točka 1.

Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Koprivnice od 22.10.2012.

Točka 2.

Odbor je je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Koprivnice od 15.9.2014. godine