Odbor za proračun i financije, 16.7.2018.


Dana 16.7.2018. godine održana je sjednica Odbora za proračun i financije sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga:
    a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu
    b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017.
  2. Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu

 

TOČKA 1.

a) Odbor je većinom glasova (5“za“, 2“protiv“)  podržao prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu

b) Odbor je jednoglasno (7“za“)  podržao prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017.

TOČKA  2.

Odbor je većinom glasova ( 5 „za“, 2 „protiv“)  podržao prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu