Odbor za obitelj i mlade, 16.7.2018.


Dana 16.7.2018. godine održana je sjednica Odbora za obitelj i mlade sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora

 

TOČKA 1.

Odbor je  jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora