Odbor za izbor i imenovanje, 16.7.2018.


Dana 16.7.2018. godine održana je sjednica Odbora za izbor i imenovanja sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga Rješenja o:
    a) razrješenju člana Odbora za branitelje
    b) imenovanju člana Odbora za branitelje
  2. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju članice i zamjenice članice Savjeta mladih Grada Koprivnice.
  3. Razno.-

 

TOČKA 1.

a) Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za branitelje (Krešimir Juratović)

b) Odbor je jednoglasno (7“za) podržao prijedlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za branitelje (Zvonimir Prepelić)

TOČKA 2.

Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Rješenja o razrješenju članice i zamjenice članice Savjeta mladih Grada Koprivnice (Ivana Toth i Gorana Morić)