Odbor za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 24.4.2018.


Odbor za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša održao je sjednicu dana 24.4.2018. godine sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave.
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o sniženju početnih cijena za nekretnine čija je prodaja oglašena Javnim natječajem objavljenim u Glasu Podravine i Prigorja 8.9.2017.
  3. Razmatranje prijedloga Odluke o sniženju početnih cijena građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“
  4. Razno.-

TOČKA 1.

Odbor je  jednoglasno ( 7“za“) podržao prijedlog Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave.

TOČKA 2.

Odbor je jednoglasno ( 7“za“) podržao prijedlog Odluke o sniženju početnih cijena za nekretnine čija je prodaja oglašena Javnim natječajem objavljenim u Glasu Podravine i Prigorja 8.9.2017.

TOČKA 3.

Odbor je jednoglasno ( 7“za“) podržao prijedlog Odluke o sniženju početnih cijena građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“