19. sjednica Gradskog vijeća


Dana 15.10.2019. godine održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice, sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu  2018./2019.:
  a) Dječjeg vrtića „Tratinčica“
  b) Dječjeg vrtića „Smiješak“
  c) Dječjeg vrtića Sv. Josip – Podružnica Koprivnica
  d) Dječjeg vrtića „Igra “
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu škola za školsku godinu 2018./2019.:
  a) OŠ Antun Nemčić Gostovinski
  b) OŠ Braća Radić
  c) OŠ Đuro Ester
  d) Umjetnička škola Fortunat Pintarić
  e) COOR Podravsko sunce
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2020. godinu
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Koprivnice za 2018. godinu
 6.  Donošenje:
  a) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za prvo polugodište 2019. godine
  b) Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.
 7. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice
 8. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice
 9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine
 10. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2019. godini:
  a) Počasnog građanina Grada Koprivnice
  b) Medalje Grada Koprivnice
  C) Plakete Grada Koprivnice
 11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Koprivnica na području Grada Koprivnice u 2018. godini
 12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima  i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Koprivničko-križevačke županije
 13. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine Palače pravde
 14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. za sklapanje ugovora o okviru broj 00-411-0200676.1 te Ugovora o kreditu za refinanciranje broj 00-411-0105219.0
 15. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za mrtvozornika na području Grada Koprivnice
 16. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Grada Koprivnice.

Materijale sa 19. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 19. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje