Zatvorena savjetovanja


 


  • Nacrt Odluke o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2015./2016.; Nacrt Odluke; Izvješće o provedenom savjetovanju

  • Nacrt Odluke o ostvarivanju prava na sufinanciranje / financiranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s područja Grada Koprivnice u školskoj godini 2015./2016. – NACRT OdlukeIzvješće o provedenom savjetovanju